ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка,инсталиране и гаранционна поддръжка на специализирано оборудване