На 21.11.2012 г. ще заседава Областната комисия по транспорт

20/11/2012
 
            На 21.11.2012 г. (сряда) от 10:30 ч., в заседателната зала на областната администрация ще се проведе редовно заседание на Областната комисия по транспорт.
Акцент в него, според дневния ред, ще бъде поставен върху Нормативната уредба, регламентираща извършването на автобусни превози и по-конкретно – върху промените в Закона за автомобилните превози и Наредба №2/15.03.2002 г., които влизат в сила от 1 януари 2013 г.
           В рамките на заседанието ще бъде обърнато внимание и на т. нар. „лоши практики“ при обявяването на конкурсите за извършване на автобусен превоз, сключването на договори с превозвачи и др., както и на подготовката на автобусния парк за работа в зимни условия.