ПУБЛИЧНА ПОКАНА за поръчка за организиране и провеждане на семинари по проект „ЗЕЛЕНОТО ЗЛАТО НА ДУНАВ", реф. № 2(3i)-2.1-4, МИС ЕТС код 127, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г.