Фериботната линия "Силистра-Кълъраш" - с отложена експлоатация

9/8/2012
           
       Пускането в експлоатация на фериботната линия „Силистра-Кълъраш“ обсъдиха днес (09.08.2012 г.),  на съвместна българо-румънска среща, представители на област Силистра и префектура Кълъраш. Срещата бе домакинствана от областния управител Николай Димов в изпълнение на поет ангажимент към румънските ни съседи да се търси съвместно решение на проблема с неработещия вече 3-та година ферибот. Това е първа официална среща между представителите на местна и държавна власт в двете съседни области, след местните избори в северната ни съседка.
        В разговорите, от българска страна, участваха и зам. областният управител Алтимир Адамов, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и заместниците му – Ивелин Лозев и Денка Михайлова, председателят на Общински съвет-Силистра д-р Мария Димитрова. От румънска страна, в срещата участваха префектът на Префектура Кълъраш Джордже Якоб, Вирджил Браво – зам.-кмет на община Кълъраш и представители от Окръжен съвет-Кълъраш.  
       Договорът за предоставяне на концесия върху Фериботен терминал-Силистра е прекратен с решение на министерски съвет на 4.05.2012 г., поради неизпълнение на основни задължения на концесионера „Дунавски индустриален парк“ АД, информира събеседниците си областният управител Николай Димов. Той съобщи, че терминалът е поет за управление от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, което поема непосредствен контрол върху експлоатацията му. Основният проблем, който изтъкнаха и двете страни, е намирането на оператор, който да осъществи транспорта по линията Силистра-Кълъраш. Въпросът е икономически и не може да бъде решен административно, стана ясно на срещата. По данни на Дирекция „Морска администрация“-Русе, към настоящия момент няма проявен интерес от български оператор, който да иска да бъде концесионер на фериботния комплекс.  
       Възможността румънски оператор да обслужва и двете линии също не претърпя развитие, тъй като условието за повишаване на икономическия му интерес бе да бъде ограничен трафика на тежки автомобили в Силистра и пренасочен към ферибота. Областният управител Николай Димов и кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов бяха единодушни в позицията си, представена на срещата, че не може и няма правна възможност да бъде ограничен тежкотоварния трафик в града (който е в рамките на около 1 км и 200 метра и преминава през Силистра в посока - ГКПП Силистра-Кълъраш), тъй като се касае за Републиканска пътна мрежа и ще бъде ограничено едно от основните права на гражданите  - свободното придвижване на хора и товари между двете държави.
Участниците в срещата заявиха готовността си – да продължат съвместните усилия за разрешаване на проблема.
        Възможността Депото за твърди битови отпадъци в гр. Силистра да поеме част от сметта на гр. Кълъраш –  за срок от около година и половина поставиха на вниманието на Силистренските си колеги, представителите на местната власт в община Кълъраш. Причина за интереса си те обясниха с факта, че досега съществуващото депо в Кълъраш е затворено и докато се осъществи инвестицията в ново съоръжение е необходимо алтернативно решение. За Силистренската община водеща ще е икономическата обосновка на едно такова взаимодействие, подчерта кметът д-р Юлиян Найденов и обясни, че „няма да бъдат приети опции,с които да бъде съкратен обемът и“животът“ на Депото.“ Постигната бе договорка - в следващите дни да бъдат задълбочено обсъдени параметрите на едно евентуално взаимодействие между двете общини и едва след това от община Силистра ще се ангажират със становище.