Продължава фотоконкурсът "Отлични туристически дестинации EDEN - България 2012"

25/6/2012
 
            До 17 часа на 2 юли 2012 г. продължават да се приемат предложения за снимки на забележителности (природни, културни, исторически, за обичаи, бит, атракции и др.), намиращи се на територията на EDEN дестинациите в България и популяризиращи нетрадиционни и екологични форми на туризъм.
            Онлайн фотоконкурсът „Отлични туристически дестинации ЕДЕН - България 2012” се организира от Министерството на икономиката, енергетиката итуризма и е част от изпълнението на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България”, съфинансиран от Европейската комисия.
EDEN дестинациите в България са 12  и са свързани с темите аква-туризъм, защитени територии и културно наследство.
           Фотографиите трябва да представят оригинална гледна точка към тези забележителности. Основните критерии за оценка на снимките са принадлежността им към темата, естетическото изпълнение, оригиналността и визуалното въздействие.      Подборът на най-добрите творби ще се направи от 5-членно жури, в което влизат представители на екипа на проекта и на национални и браншови организации в туризма.
          За най-добрите снимки са предвидени награди. Връчването им ще стане на церемония, с която ще бъде открита изложба на най-сполучливите и отличените творби. Тя ще бъде организирана в края на юли т.г. в София и ще е отворена за посещения 15 дни.
            Подробности за условията на конкурса можете да видите на адрес http://bulgariatravel.org/bg/news/30