Областният план за защита при бедствия - на вниманието на институциите от област Силистра

18/6/2012
 
           На 19 юни (вторник) от 10:30 часа в Заседателната зала на областната администрация ще се проведе съвместно заседание на  Областният щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, Областният съвет за сигурност и кметовете на общини.
            Заседанието се свиква от областния управител Николай Димов. На него ще бъде разгледан и обсъден Областният план за защита при бедствия.Той е обвързан с общинските планове за защита при бедствия и представлява неразделна част от Националния план за защита при бедствия. Областният план координира и кореспондира с плановете на всички ведомства и организациив областСилистра, задължени по Закона за защита при бедствия, да изготвят такива планове.
            След заседанието, Областният план  за защита при бедствия ще бъде изпратен за съгласуване от министъра на Вътрешните работи Цветан Цветанов.
           
            Приложение:  Проект на Плана