Областният управител Н. Димов ще вземе участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

11/6/2012
 
 
            Областният управител Николай Димов ще вземе участие в 12-то съвместно заседание на регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Координационния комитет към него.
         Заседанието ще се проведе на 12.06.2012 г. (вторник) от 13:00 ч. в град Разград, и ще бъде домакинствано от ротационния председател на Съвета  - областният управител на Разград д-р Валентин Василев.Участие в него ще вземат представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
            Членовете на Регионалния съвет ще обсъдят Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на Северен централен район за 2011 година.
         Ще бъде представен и обсъден„Анализ на специфични характеристики на регионалното развитие и на държавната регионална политика”, който е втория етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”.
          Очаква се представители на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, да информират  участниците в съвместното заседание за изпълнението на операциите и постигнатия напредък по съответните оперативни програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаещи Северния централен район.