На 11.06.2012 г. ще заседава Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

11/6/2012
 
 
            На 12.06.2012 г. (вторник) от 10:00 ч., в Заседателната зала на Областна администрация-Силистра ще се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ).
            В рамките на заседанието, ще бъдат представени Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020 г.) и задачите пред местните власти за реализиране на целите и принципите на Общия комуникационен план на Стратегията.
            Предвидено е да бъде обсъден и приет План за действие на област Силистра за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите за период 2012-2014 г. и на „Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.“, както и предстоящите задачи пред Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, пред регионалните звена на държавната власт и общинските власти за тяхното осъществяване.
            Според дневния ред, ще бъде обсъдена и приета и система на управление на интеграционния процес в област Силистра за периода 2012-2014 г.