Онлайн фотоконкурс популяризира ЕДЕН дестинациите в България

27/4/2012
 
            Онлайн фотоконкурс за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България обяви Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
            Целта е, чрез фотографиите да бъде представена една по-различна гледна точка на туристическите забележителности (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), които са на територията на ЕДЕН дестинациите от България – победители и подгласници в 3-те тематични национални конкурсаза отлична туристическа дестинация – „Водата – извор на живот и благоденствие“, „Природата ви приветства“ и „Тракийският дух“. За 2010 година, когато темата на конкурса бе  победител в този конкурс стана и проектът на Областна администрация-Силистра „Област Силистра представя седем състояния на водата: дух, здраве, вяра, история, красота, традиция и бит“.
           
Според организаторите на конкурса, индивидуалното виждане на участниците в него, разкрива места, които в ежедневието си не забелязваме. Това спомага за популяризиране на малко познатите (прохождащите) туристически дестинации и реализирането на нетрадиционните форми на туризъм, които биха впечатлили всеки турист.
            Предложения ще се приемат до  17:00 ч. на 2-ри юли 2012 г.
 
            Условия на конкурса:
            Право на участие имат както български, така и чуждестранни граждани. Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие
Всеки участник може да участва с по 3 снимки, които отговарят на темата на конкурса и са с необходимото качество.
Участващите в конкурса снимки трябва до момента да не са публикувани в интернет, в списания или в други медии. Собствеността върху тях да не е прехвърлена, нито предоставена на трети лица, без съгласието на организаторите.
            Изисквания към снимките: те трябва да бъдат заснети в рамките на последните 3 години, по възможност – в различни сезони; да бъдат дигитални в JPEG формат, с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi). Всеки автор трябва да може да предостави при необходимост оригинален файл на заснетото изображение (необработена снимка в оригинален размер).
Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство. Участникът в конкурса гарантира, че е носител на авторските права, правата за публикация на фотографията, с която участва, както и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица, във връзка с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса.
            Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката.
            Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики.
Снимките задължително трябва да бъдат придружени от кратък обяснителен текст, в който се описват: място и характер на обекта/събитието, заглавие на снимката, име на автора.
            В конкурса може да се участва чрез попълване на онлайн формуляр или изпращайки снимки по електронна поща, съпроводени с прикачване на попълнен формуляр с данни на автора.
           
            Фотографиите ще бъдат оценявани от 5-членно жури, в което ще участва зам. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов, представители на проекта, на Националното сдружение на общините, на Българската асоциация за алтернативен туризъм и професионален фотограф.
            Награди – 3 предметни награди (фотографско оборудване) на обща стойност 1 800,00 лв. за класираните на 1-во, 2-ро и 3-то място.
           Обявяването и връчването на наградите ще се извърши на специална церемония към края на м. Юли 2012 г.
          За участие в Онлайн фотоконкурс „Отлични туристически дестинации EDEN- България“ 2012, трябва да бъде попълнен формуляр, достъпен на адрес http://bulgariatravel.org/bg/news/26 . На този адрес може да бъде получена и пълната информация по регламента на конкурса.
           Формулярът за участие заедно със снимките трябва да бъде изпратен на адрес  eden@mee.government.bg    
 
       Всяка допълнителна информация ще бъде публикувана своевременно на официалната страница на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - www.mi.government.bg и официалния туристически портал на България – www.bulgariatravel.org
 
           ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. регламент на конкурса  и     2. Формуляр за участие
 
            EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа "най-добра дестинация" за всяка участваща държава. Чрез подбора на дестинации, проектът EDEN ефективно постига целта - да привлича вниманието към ценностите, многообразието и общите характеристики на европейските туристически дестинации. Проектът повишава популярността на прохождащите европейски дестинации, създава платформа за обмен на добри практики на територията на цяла Европа и насърчава работата в мрежа между отличените дестинации.
През 2010 г. Областна администрация-Силистра спечели конкурса , посветен на водата и водните ресурси, с проекта си „Област Силистра представя: седем състояния на водата: дух, здраве, вяра, история, красота, традиция и бит“.