Областният управител Н. Димов към майките, настояващи за промени в законите имащи отношение към отглеждането и възпитанието на децата: "Имате подкрепата ми!"

24/4/2012
 
            „Лично аз – като родител и като областен управител споделям вашите тревоги. Имате подкрепата ми, защото действително е налице необходимост от сериозна законодателна промяна в тези сфери, които посочвате и които имат отношение към отглеждането и възпитанието на децата!“ Това сподели областният управител Николай Димов днес (24.04.012 г.) при срещата си с  група силистренски майки, настояващи за повишаване на обезщетението за майчинство и месечните помощи за деца.
            Родителите връчиха на Областния управител пакет от искания, свързани с необходимостта от законодателни промени в актове, касаещи детските добавки, майчинството,  необходимостта от разкриване на нови детски градини и ясли, образование, здравеопазване, работни места, статутът на самотния родител и възможностите за деца в неравностойно положение.
            Областният управител увери майките, че с исканията им ще бъде запознат и  народният представител Стефан Господинов, който има право на законодателни инициативи. Николай Димов увери, че Областна администрация-Силистра и народният представител са с повишено внимание към тази проблематика. Той припомни, че на база подписка на над 100 родители от област Силистра, грижещи се за деца със здравословни проблеми народният представител Стефан Господинов, който е член на Парламентарната комисия по труда и социална политика, инициира и внесе (през месец февруари т.г.) за разглеждане от тази комисия, предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, Закона за закрила на детето и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Целта е да бъде разширен обхватът на чл.9, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване и чл.43-а, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, като се включат лица, които се грижат за малолетни и непълнолетни, настанени при роднини, близки или в приемни семейства, по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, като се зачете за осигурителен стаж при пенсиониране времето, през което не са били осигурени, тъй като са полагали грижи за лица със загубена работоспособност над 90 на 100, които постоянно се нуждаят от помощ.
           По отношение на днешните им искания, областният управител Николай Димов информира майките, че ще възложи и на експерти от областната администрация да проверят точно кои закони и наредби следва да се променят, но  ги предупреди, че по средата на годината не може да бъда променяна драстично рамката на бюджета.  „Касае се за сериозни промени в поне два кодекса, няколко закона и десетки поднормативни актове“, обясни Николай Димов и сподели виждането си, че макар и справедливи - тези промени изискват време, за да са добре обмислени и прецизирани.