Областният управител Николай Димов ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

8/4/2012
 
 
            Областният управител Николай Димов ще участва в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.
            Форумът е планиран за 10.04.2012 г. (вторник), от 13:00 ч. в гр. Разград. Той ще премине под ротационното председателство на областния управител на Разград д-р Валентин Василев. Участници в заседанието са представители на министерствата на икономиката, на околната среда и водите и на регионалното развитие,  областните управители и кметове от 5-те области, формиращи Северен централен район за планиране – Силистра, Велико Търново, Габрово, Русе и Разград, представители на организации на работодателите и на работниците и служителите.
            В рамките на заседанието, ще бъде обсъден проектът за Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2022 г. Тя е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната, за преодоляване на вътрешно- и междурегионалните  различия и неравенства, в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
          Експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представят информация по Приоритетна област 3 „ Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората – възможности за развитие и транснационално сътрудничество“ на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.

           Във връзка с разработването на Регионален план за развитие (2014-2020), ще бъдат представени основните проблеми за развитието на областите от Северен централен район и – идентифицирани ключовите проекти в тях, за следващия програмен период 2014-2020 г.