Газопроводът от Добрич до Силистра - във фокуса на вниманието на институциите

8/4/2012
 
 
            Проектът за изграждане на преносен газопровод от Добрич до Силистра ще бъде във фокуса на вниманието на институциите и организациите, ангажирани с реализацията му.
Утре, (09.04.2012 г., понеделник), от 13:00 ч. в Областна администрация-Добрич ще се проведе тематична работна среща, чиято цел е да бъдат установени причините за забавянето на дейностите, както и да бъдат обсъдени мерките за ускоряване на изпълнението на проекта.
Срещата е инициирана от областния управител на Силистра Николай Димов. Участието си в нея потвърдиха народни представители от двата региона, кметовете на общините Силистра, Кайнарджа, Тервел и Добричка, през които е предвидено да премине трасето на газопровода и представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД – дружеството, което ще изгражда газопреносната мрежа от Добрич до Силистра.
           
             С решение № 615 на Министерски съвет  от 14.07.2009 г., газопроводът е обявен за обект от национално значение. Предназначението му е да доставя природен газ за промишлена и битова газификация на град Силистра и района. Газопроводът е с дължина 79,670 км. Ще преминава през 2 области - Добрич и Силистра, 4 общини - Добричка, Тервел, Кайнарджа и Силистра и 25 землища. 
Обектът е на обща стойност 12 400 000 евро. От тях 75% - са безвъзмездно финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие и 25% - съфинансиране от Булгартрансгаз" ЕАД.