Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Т. Дончев - на дискусионна среща в Силистра, посветена на програмен период 2014-2020 г.

19/4/2012
 
 
          „Планиране без „стъпване“ на днешните реалности и извеждане на крещящите нужди на областта и без подкрепата на правителството, отива в сферата на фантазиите.“ Това изтъкна областният управител Николай Димов, по време на дискусионната среща с министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев в Силистра, на тема „Планираме заедно през следващия програмен период“. 
            „Крещяща е необходимостта от съвременна инфраструктура“, подчерта пред министър Дончев Областният управител и се аргументира: „на територията на област Силистра има малко над 50 км първокласен път, в областта няма газифицирано нито едно населено място; пристанището на Силистра, което е най-дълбоководното по поречието на Дунав - не работи“. „Очакванията на кметовете  на общини е тази ситуация и този процес на обезлюдяване на региона - използвайки следващия програмен период – да се прекрати,  посочи Николай Димов и изрази очакването си тези приоритети, които са заложени в Областната стратегия за развитие да намерят място и в Националната стратегия за развитие на регионите за периода 2014-2020 г. „И не само да попаднат в Националната стратегия, но и в Плана за нейното изпълнение, което означава че трябва да има реално финансиране на тези проекти“, подчерта Областният управител.
            В днешната (19.04.2012 г.) дискусионна среща, провела се в хотел „Дръстър“, и домакинствана от кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов, участие взеха и народният представител Стефан Господинов, председателят на Общинския съвет Мария Димитрова, общински кметове и кметове на населени места от областта, екипът на Областния информационен център, десетки представители на бизнеса, на работодателски организации, представители от сферите на културата, образованието, спорта и др.
            За периода 2014-2020 г. е предприет нов програмен подход, информира министър Томислав Дончев. Той уточни, че в приетата от Европейската комисия стратегическа рамка е предвидено да бъде ограничен броят на приоритетите,  в съответствие със стратегията „Европа 2020“.  През следващия програмен период, България най-вероятно ще работи по 5 оперативни програми – за регионално развитие, за транспортна инфраструктура, за развитие на човешките ресурси, за околна среда и такава, свързана с бизнеса,  съобщи министър Дончев, като подчерта, че вниманието е насочено и към други 2 сфери – образование и наука и иновации, в унисон със Стратегията на Национална програма за развитие: България 2020 г.
„Финансов ресурс има“, увери Министърът и разясни: „за този програмен период разполагаме с 15,6 милиарда лева по всички оперативни програми. От тях, за близо две трети  - около 11, 5 милиарда лева - имаме сключени договори. Някои  от тях са изпълнени, а по-голямата част се изпълняват…“ По формулата, която е предложена, за следващия програмен период България ще има възможност за разполага с ресурс от 17, 1 милиарда лева, съобщи министър Томислав Дончев, и допълни,          че „като се добави и националното съфинансиране, страната ни би трябвало да има възможност да ползва над 20 милиарда лева. От цялата финансова рамка, 30% са предназначени за тежка инфраструктура – пътища, железници, инвестиции във водния сектор, 18 % са задължителни по Европейския социален фонд – за проекти от образователната и социалната сфери. Останалите 52% са по Европейския фонд за регионално развитие, разясни министър Дончев. Той прогнозира, че „с добре координирани усилия между държавата и публичните и частни институции в област Силистра – областта би могла да получи полагащия й се дял от това финансиране“.
            По време на дискусионната среща, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов направи обстоен преглед на проектите, по които е работила Общината и по които работи понастоящем, като бе направен паралел между привлечените средства. Като добра практика от Силистра, зам.-кметът Денка Михайлова представи проекта „Парад на изкуствата“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“, по чиято реализация работи Общината.
Към края на месец март, в област Силистра по оперативни програми са сключени 72 договора за близо 88 300 000 хил. лв., сочат данните от Областния информационен център, представени по време на дискусията.