Обяви и съобщения

търсене
Заглавие
  • СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация - Силистра - 10.11.2014
  • СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността” към Областна администрация - Силистра - 10.11.2014
  • Конкурси за длъжностите „старши юрисконсулт" (дирекция АПОФУС) и за „старши експерт“ (дирекция АКРРДС) в Областна администрация Силистра - 27.10.2014
  • ОБЯВЛЕНИЕ - 16.10.2014
  • Областният управител на Силистра одобри план на новообразувани имоти по параграф 4 в град Тутракан - 08.09.2014
  • С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра - 08.08.2014