Обяви и съобщения

търсене
Заглавие
  • Търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна държавна собственост - 06.11.2015
  • Конкурс за длъжността „Главен секретар“ в областна администрация Силистра - 04.11.2015
  • Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост - 30.10.2015
  • Заповед за спечелил търг тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна държавна собственост - 01.10.2015
  • Информационен лист за национален Референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите - 28.09.2015
  • П Р О Т О К О Л за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Служител по сигурността на информацията” в областна администрация Силистра - 18.09.2015