Обяви и съобщения

търсене
Заглавие
  • СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Старши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Силистра - 03.05.2017
  • С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Старши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра - 03.05.2017
  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 24.04.2017
  • О Б Я В А за конкурс за длъжност "старши експерт" в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" - 12.04.2017
  • Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот - частна държавна собственост - 17.03.2017
  • П Р О Т О К О Л oтносно оценяване резултатите на кандидатите от конкурса – интервю, окончателните резултати и класирането за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на областна администрация Силистра - 08.11.2016