Обяви и съобщения

търсене
Заглавие
  • О Б Я В А за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост - 25.09.2013
  • О Б Я В А за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - 09.09.2013
  • Класиране на кандидатите, явили се на интервю на 27 август 2013 г. в Областна администрация Силистра по Процедура 2013 г. на Програма "Старт на кариерата" - 27.08.2013
  • На вниманието на гражданите и организациите, които имат желание да участват в Обществения съвет към областния управител на област Силистра - 08.08.2013
  • УВЕДОМЛЕНИЕ за свикване на консултации за състава на Комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК за 20-ти многомандатен изборен район – Силистренски - 22.04.2013
  • Резултати от проведен тест по чл.24, т.1 от НПКДС за длъжност „счетоводител” в дирекция АПОФУС на Oбластна администрация Силистра - 29.03.2013