Обяви и съобщения

търсене
Заглавие
  • Резултатит от проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост - 04.11.2013
  • О Б Я В А за конкурс за длъжност „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“ в областна администрация Силистра - 02.11.2013
  • Обява за прекратяване на конкурс за длъжносттта Главен секретар на Областна администрация Силистра - 30.10.2013
  • СПИСЪК За допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността: „главен секретар” на областна администрация Силистра, обявен със Заповед № РД-20-57/03.10.13г. на областния управител на област Силистра - 25.10.2013
  • О Б Я В А за конкурс за длъжност „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“ в областна администрация Силистра - 08.10.2013
  • О Б Я В А за повторен търг за продажба на лек автомобил БМВ - 08.10.2013