Обяви и съобщения

търсене
Заглавие
  • П Р О Т О К О Л относно оценяване резултатите на кандидатите от конкурса – интервю, окончателните резултати  и класирането за длъжността „младши експерт” (професионален бакалавър по …) в Областна администрация Силистра - 18.03.2020
  • П Р О Т О К О Л относно оценяване резултатите на кандидатите от конкурса – интервю, окончателните резултати  и класирането за длъжността „младши експерт” (магистър) в Областна администрация Силистра - 18.03.2020
  • С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Силистра (магистър) - 09.03.2020
  • С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Силистра (професионален бакалавър по …) - 09.03.2020
  • О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Силистра. - 20.02.2020
  • Обява за търг с тайно наддаване за продажба на две сгради - частна държавна собственост - 22.10.2019