Поздравление за 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност

23/5/2024
ДО
ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
поздравявам Ви с 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и книжовност. Празникът е специален за нас, които се гордеем, че „И ний сме дали нещо на света…“, благодарение на нашите предци първоучители. Изведената от лоното на българската душевност азбука, наречена „кирилица“, е повод за вълнуващи тържества и за милиони хора по света, ползващи я като велико творение за осветяване с писменост на своите родни езици.
Честит празник!
 
ИЛИЯН ВЕЛИКОВ
областен управител на област Силистра