Награждаване на изявени учители в Силистра по случай 24 май

23/5/2024
Областният управител на област Силистра Илиян Великов участва в тържеството, организирано от община Силистра, във връзка с традиционното награждаване в края на учебната година и в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност, на учители от детските градини, основните и средните училища. От името на държавната власт той поздрави номинираните и наградените преподаватели в различните 5 категории.
 
В категория „Учител на годината“ бяха 47 номинации в 7 направления, в които награди получиха Калинка Спасова от ДГ „Мир“ с. Айдемир,  д-р Ивайло Стефанов, Марияна Гагова, Йорданка Демирова и Светлана Алтунян от СУ „Н. Й. Вапцаров“, Бонка Скорчелиева от ОУ „Отец Паисий“, Марияна Винарова от ПГСУАУ „Атанас Буров”, Тодорка Тодорова – ресурсен учител от ОУ „Иван Вазов”, Христо Христов от ЦПРЛ-ОДК, Мария-Магдалена Иванова от ДГ „Роза”, Кристина Петкова от ПГС „Пеньо Пенев“, Силвия Пенева – директор на ДГ „Радост”, Нели Маринова – директор на ЦСОП, Росица Трендафилова – директор на ОУ „Иван Вазов”.
 
За цялостен принос в развитието на образователната система в община Силистра и за дългогодишна педагогическа практика тази година награди получиха Мариана Еленчева от ДГ „Иглика”, Даниела Иванова от ДГ „Роза”, Цветанка Йорданова от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Калипетрово, Валентина Стойчева от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Силистра, Петранка Стефанова от ОУ „Отец Паисий”, Стефка Синигерова от ОУ „Иван Вазов”, Даринка Йорданова от ПГСУАУ „Атанас Буров”, Недка Русева от РЦПППО, Вихрен Иванов от ЦПРЛ-ОДК. В категория „Екип на годината“ в предучилищното образование наградата е за Eкатерина Йорданова и Радка Йорданова Кунчева от ДГ „Ян Бибиян“, в училищното образование е за екипа на Център за кариерно ориентиране: Стела Павлова, Кремена Петрова и Пламена Боева.
 
Наградите връчиха кметът на община Силистра Александър Сабанов, председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов, заместник-председателят и председател на постоянна комисия Теменужка Богданова, областният управител Илиян Великов, зам.-кметовете Стилиян Стойчев и инж. Евгени Георгиев. Д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН в Силистра, връчи наградите на носителите на почетното отличие „Неофит Рилски“, присъждано от Министерство на образованието и науката, а именно: Маргарита Павлова – ст. учител по английски език в Езикова гимназия „П. Яворов“ гр. Силистра, Мариета Нанчева – начален учител в ОУ „Ив. Вазов“ гр. Силистра, Нели Янкова – начален учител в ОУ „Ц. Церковски“ с. Средище.