РИК Силистра със съобщение относно изборите на 9 юни 2024 г.

16/5/2024
 
133 са кандидатите за народни представители в 20-и многомандатен избирателен район - Силистренски, регистрирани до крайния срок – 17,00 ч. на 7.05.2024 г. в РИК-Силистра, представители на 20 партии и 11 коалиции. От кандидатите за народни представители 29 са дамите и 104 господата. След проверка на заявената и предоставена информация от страна на политическите сили, РИК-Силистра издаде удостоверения на издигнатите кандидати, съобщи Константин Стоилов - председател на РИК Силистра (решенията на РИК се публикуват на сайта на Комисията: https://rik20.cik.bg/europe2024/home).

Според изборното законодателство кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

РИК –Силистра ще назначи 221 секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция в област Силистра не по-късно от 25 дни преди изборния ден. Припомняме, че според ИК с хартиена бюлетина ще се гласува в секции с до 300 избиратели по списък, а смесено гласуване – с машина и хартиена бюлетина с над 301 избиратели. 
 
На територията на Силистренска област в 20 МИР Силистра за провеждане на изборите за народни представители в 50-ото НС на Република България и за депутати през новия мандат на в Европейския парламент на 9.06.2024 г. ще са в действие 11 подвижни избирателни секции, разпределени както следва: по 2 за общините Силистра, Алфатар, Дулово и Главиница; по 1 за общините  Тутракан, Ситово и Кайнарджа,
 
Той припомня, че съгласно чл.37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната общинска администрация по постоянния адрес или по настоящ адрес.
 
Представител на общинската администрация установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:- служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление или  като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка  е неуспешна.