Поздравление на областния управител за Международен ден на ромите

8/4/2024
Поздравление на :rk'f Xf,odkfl - областен управител на област Силистра, по повод 8 април - Международен ден на ромите