Поздравление за Световния ден на здравето

7/4/2024
ДО
ЗДРАВНАТА ОБЩНОСТ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОТ СФЕРАТА НА ХУМАННАТА МЕДИЦИНА,
Поздравявам Ви със Световния ден на здравето, който на международно ниво е Ваш професионален празник! За пръв път преди повече от 75 години на този ден Световната здравна организация приветства Вашата колегия в близо 200 страни. Вие, българските медици, сте адресат на това послание през последните шест десетилетия и по още един повод –  обявения през 1964 г. Ден на здравния работник. На всеки от Вас пожелавам преди всичко лично здраве в името на успешното продължение на благородната Ви мисия, осигуряваща жизнения статус на обществото.
Честит празник!
 
МИНЧО ЙОРДАНОВ
областен управител на област Силистра
м. април 2024 г.