Приключи мащабен проект в обособената територия на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - Силистра

29/12/2023
На 28 декември 2023 г. в град Силистра бе проведена заключителна пресконференция във връзка с финала на проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - Силистра“. Преди нея бяха проведени ритуалите „Рязане на лента“ на територията на пет обекта – по един в градовете Силистра и Тутракан, както и в село Айдемир, и на два в село Калипетрово. В събитието участва и областният управител Минчо Йорданов – председател на Асоциация „В и К – Силистра“, както и управителят на „ВиК“ – Силистра инж. Тошко Тодоров, заедно с колегите си от екипа – инж. Татяна Филева и инж. Милен Боранов, представиха пред медиите параметрите на проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
 
Той е на обща стойност 88 492 502 лева, включително средства основно от Кохезионен фонд, така също от национално и собствено финансиране. При напълно завършен проект 94% от средствата са разплатени с извършителите на различните дейности. Предстоят финалните от тях: публичност, надзор, работа на звеното за управление, проверка през м. април – м. май 2024 г. На база на резултатите ще е финалният отчет по проекта. Предстоящо е предаването на общините от област Силистра на технологичната документация относно новоизградената собственост с цел нейната по-нататъшна експлоатация. На практика става дума дума за подмяна в някои случаи на крайно амортизирани съоръжения, монтирани през 70-те и 80-те години на миналия век: за канализация, за 12 нови съвременни помпени агрегата, за 5 нови инсталации за обеззаразяване на водата и др.
 
Реално те са били в режим на ремонтна неприходимост, а с годините са се оказала и в частни имоти, което е затруднявало достъпа  до тях. Планираните ефекти от проекта: надеждност на водоподаването; сигурност в процеса на обеззаразяване на водата, включително що се отнася до работа на тези, които я извършват; намалени загуба на вода, намаляване на себестойността чрез по- малки разходи и експлоатация на съоръженията. За повече информация: www.proekt.vik-silistra.com