Тържествено заседание на ОбС - Кайнарджа по повод 45-ата година от създаването на едноименната местна административна единица

20/12/2023
Събитие "45 години от създаването на местната административна единица община Кайнарджа". Тя обединява 15 населени места. Общината поддържа връзки с населени места от Украйна, Молдова и Румъния, в които живеят потомци на българи, изселници от изконните български земи.vКайнарджа е част от Европейска мрежа на мира, резултат от факта, че тук през 1774 г. е подписан Кючуккайнарджанският мирен договор между Руската и Османската империи, заел трайно място в световната история. Наскоро общината бе домакин на форум на Мрежата, включително на студентски симпозиум с участници от 8 страни, проведен по "Еразъм".
 
Тържествено заседание на Общински съвет - Кайнарджа. Официални гости: Минчо Йорданов - областен управител, Илиян Великов - заместник-областен управител. Гости от училища, читалища и др. институции. Дългогодишната общественичка Дафинка Станева поздрави присъстващите с едно от последните си стихотворения, наречено "Поклон на Добруджа". Кратка програма изнесоха деца от местното основно училище. Кметът на общината Любен Сивев и Камен Неделчев - директор на ПГМСС "Никола Вапцаров"- село Средище, са удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Кайнарджа. Бонка Йорданова - секретар на община Кайнарджа, представи развитието на общината от 1978 година насам.