Заседание на Областен съвет за изпълнение на Областен план за защита при бедствия и кметовете на общините в обхвата на област Силистра

28/11/2023
В Областна администрация Силистра бе проведено разширено заседание на Областен съвет за изпълнение на Областен план за защита при бедствия и кметовете на общините в обхвата на област Силистра. Форумът бе във връзка с преминалите на територията на областта неблагоприятни метеорологични явления – валеж на дъжд и снеговалежи, придружени от силен североизточен вятър, снегонавявания и рязко застудяване. Резултат от всичко това е повреда в 110-киловолтов далекопровод, както и паднали стълбове за средно напрежение.
 
На база на направените устни доклади от страна на представители на общините и на регионални структури са констатирани трудности по овладяването на последиците и набелязване на мерки по подобряване на действията и координацията на отговорните институции при настъпване на кризи от подобен характер. В близко време характерни за региона проблеми ще бъдат представени в обобщен вид от областния управител Минчо Йорданов на заседание в София с участието на негови колеги от цялата страна.
 
Г-н Йорданов накратко представи пред участниците в заседанието свършената на ниво област работа от различните институции във взаимодействие с реципрочни от съседните области, включително и с негово и на екипа му участие. Той акцентира върху решени проблеми с помощта на МВР, чиито служби предвид почистването на основните пътища разположиха 7 КПП за недопускане на МПС по тях; на РС за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН – Силистра), както и на кметовете на общини.
 
В края на заседанието бе обобщено, че занапред е необходима още по-добра комуникация между кметствата в посока дежурните по ОМП в общините, а оттам и към областната структура, за да бъдат планирани на регионално ниво сили и средства за решаване на възникнали проблеми при подобни природни явления като преминалите, както също при евентуални бедствия и аварии. В този смисъл бе даден положителен пример със село Долец, където на 4 ноември торнадо създаде ситуации, решени с участието на институциите и групи от доброволци от общините Дулово, Главиница, Ситово и Алфатар.
 
Областният управител постави на дневен ред темата за осигуряване на генератори за ток по кметства и учреждения, като алтернатива за електричество поне за осъществяване на комуникация между институциите. Акцентирано бе и върху необходимостта от допълнително уточняване на възможностите за решаване на проблема със съоръженията за електроснабдяване, който все още е актуален проблем за населени места в различни общини на областта. По информация от В и К по същата причина, а на места и заради невъзможност за достъп до оперативни пътища в сервитутните зони, няма вода в 23 населени места в област Силистра.
 
Няма данни за бедстващи лица, с уточнението, че в силистренския Център за настаняване има три свободни места, но при необходимост  ще бъдат намерени и други резерви. В момента не работи ГКПП – Кайнарджа по проблем от румънска  страна. Не е преставала да работи фериботната връзка с изключение на периодите с много силен вятър. Учебни занятия се провеждат в общините Тутракан и Силистра (проблем има само в с. Проф. Иширково заради липса на ток).