Поздравление от областния управител на област Силистра до ректора на Русенския университет по повод Деня на университета

13/11/2023
Областният управител на област Силистра Минчо Йорданов отправи поздравителен адрес до академик Христо Белоев - ректор на Русенски университет "Ангел Кнъчев" по случай 13 ноември - Ден на Русенския университет, който навърши 78 години от своето създаване, и има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти, работейки за устойчивото развитие на региона и страната. Част от университета, който е най-голямото учебно заведение в Северна България, е и Филиал Силистра с обучение по специалности в две направления - инженерно и педагогическо. Предстои да бъде представен филм в две части за историята на педагогическото образование в Силистра, включително и за периода под егидата на Русенския университет от 1998 г. насам. 
 
В Русенския университет има акредитирани 20 професионални направления: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване, Социални дейности и спорт. Студентите се обучават в 50 бакалавърски и над 80 магистърски специалности, а акредитирани програми за придобиване на ОНС „доктор" са 43. В момента Русенският университет е един от най-мощните двигатели за регионите, в които има свои представителства. Днес в Университета отвори врати нов Научноизследователски комплекс, в чиито лаборатории научната  общност ще се развива на още по-високо ниво.