Българо-румънски проект със събитие в село Ситово

24/7/2023
Ръководството на Областна администрация Силистра: Минчо Йорданов – областен управител на област Силистра, и Илиян Великов – заместник областен управител, участваха в откриването на събитие в село Ситово по финансиран с европейски средства българо-румънски проект на тема „Добруджа – от общо минало към общо бъдеще“.
 
Той е дело на 3 Местни инициативни групи в съседни добруджански области, разположени от двете страни на река Дунав (румънските са МИГ "Мунти Мацинулуй" и МИГ "Делта Дунарии"). Представителите на държавната власт имаха и делова среща с кмета на общината Сезгин Алиибрям и неговия екип, както и с председателя на ОбС Ситово Ридван Кязим.
 
В събитието участваха над 20 художествено-творчески колектива от различни поколения, представили характерни за своите общности носии, песни, танци и традиции. Чрез тях те показаха елементи от регионалната си идентичност в рамките на Добруджа – област, която в момента е разположена както в България, така и в Румъния, включително по делтата на р. Дунав.
 
Домакин на събитието е МИГ "Главиница – Ситово – Крайдунавска Добруджа с председател на УС в лицето на кмета на община Ситово, който откри проявата. То е поредно по рода си в рамките на проекта, на основата на който се разчита да има продължение в бъдещето чрез разнообразни форми на общуване между общностите в рамките на териториите на съответните малки инициативни групи.