Областният управител приветства делегатите на Десета отчетно-изборна конференция на Синдикален регионален съюз Силистра към КТ "Подкрепа"

28/6/2023
Десета отчетно-изборна конференция на Синдикален регионален съюз Силистра към КТ "Подкрепа". Гости на конференцията: областният управител инж. Николай Неделчев, който приветства организацията, която в словото си определи като надежден партньор в общуването с институциите; д-р Габриела Миткова - началник на РУО на МОН - Силистра, представители и ръководители също на БТ и на Съюз на слепите. Синдикалните регионални съюзи (СРС) обединяват синдикалните секции и общинските синдикални съюзи на територията на съответния регион, в случая Силистренска област. Председател на СРС Силистра е Славянка Василева, а зам.-председател - Никола Касабов.
Пълноправни членове на КТ „Подкрепа“ са националните федерации и националните синдикати, и синдикалните регионални съюзи. Те участват в цялостната дейност на Конфедерацията, в разработването и приемането на програмните и устройствените документи. Националните федерации (НФ) и националните синдикати (НС) обединяват синдикалните секции (СС), изградени на професионален принцип. Конкретната структура на националните федерации и националните синдикати – пълноправни членове на Конфедерацията, се регламентират с устройствените им актове (устави), приети на Националните им конференции.