Поздравление за Курбан байрам

28/6/2023
 
ДО
МЮСЮЛМАНИТЕ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
поздравявам Ви с празника Курбан байрам – дни за жертвоприношение, за религиозни церемонии в храмовете, за ритуални практики в семействата и в общността, както и период за прошка. В календара на мюсюлманите това е съкровен момент за внимание към бедните и към всички, които имат необходимост от проява на истинска човечност по свой адрес, за да станат съпричастни към празника. Характерната за него молитва по свой начин се вписва в общото настроение на религиозната същност на байрама – един от символните във философията на мюсюлманското вероизповедание.
 
ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ,
областен управител на област Силистра