Поздравление с Деня на служителя в държавната администрация

22/6/2023

През 2002 г. с решение на ООН 23 юни е определен за Международен ден на държавната служба. Четири години по-късно (2006 г.) Министерски съвет на Република България със свое решение обявява същия ден за Ден на служителя в държавната администрация на Република България. По повод него областният управител на област Силистра инж. Николай Неделчев се обърна с поздрав към служителите на държавна служба в област Силистра: "Уважаеми госпожи и господа, поздравявам всички Вас, които заемате длъжности от управленски или експертен характер, с Деня на служителя в държавната администрация – 23 юни. Във Ваше лице администрацията в различните сфери разполага с хора с права и отговорности по най-важните въпроси, отнасящи се до развитието на страната. Българското законодателство изисква от Вас да изпълнявате точно, добросъвестно и безпристрастно поставените Ви задачи в съответствие със законите в страната и съгласно устройствените правилници на службите, в които работите. Честит професионален празник!".