Областният управител на област Силистра приветства Пролетната конференция на българската адвокатура

12/6/2023
 
Пролетна конференция на адвокатите от България - Силистра 2023. Тя е на тема „Отговорността на адвоката – гражданска, дисциплинарна, наказателна. Преглед на съдебната практика и предложения за нормативни изменения“. За пръв път домакин на проявата е Адвокатска колегия – Силистра, председателствана от адвокат Димчо Кьосев. Конференцията е висш форум на адвокатите в страната. В нея участват по двама души от всяка колегия (председатели и секретари), както също членовете на три органа: Висш адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд; представители на съдебната и на изпълнителната власт на различни нива.
 
Участваха близо 100 представители на колегиите от всички области, включително от Национално бюро за правна помощ, което има приемна в Силистра и др. Гости бяха народният представител Стоян Георгиев, областният управител инж. Николай Неделчев и кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, които приветстваха адвокатското съсловие. От Окръжен съд - Силистра поздрав с изказване поднесе неговият председател Пламен Неделчев. Председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев поднесе плакет на силистренския кмет д-р Найденов.
 
В своето приветствие представителят на държавната власт заяви:Уверен съм, че в рамките на конференцията, ще имате възможност да обмените мисли и мнения, да споделите добри практики, да генерирате нови идеи за подобряване на изключително отговорната Ви дейност. Адвокатската професия има особено значима роля при съвременните цивилизовани народи, изповядващи принципите на демокрацията, правовата държава и върховенството на закона...Надявам се, че на днешната среща ще се обсъдят конструктивни предложения за нормативни изменения, които ще способстват за ускоряване процеса на съдебната реформа и значително ще подобрят правораздаването в Република България...Вярвам, че и занапред ще проявявате висок професионализъм, отговорност и борбеност при отстояване на законността и правото като ценности на съвременното цивилизовано общество.