Поздравление до абитуриентите от средните училища в област Силистра

15/5/2023
ДО
АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА
УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ ОТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНИТЕ ОТ КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА,
Поздравявам Ви най-сърдечно от името на държавната власт, която представлявам в област Силистра, със завършването Ви на средно образование в избрана от Вас гимназия – общообразователна или професионална. Защитената диплома е трамплин към реализация в определена житейска сфера, но за голяма част от Вас тя е и осигурен билет за обучение във висши училища у нас и в чужбина. Запомнете завинаги своя училище период, защото Вашите учители заслужават да бъдат зачитани и занапред. Не забравяйте и своите съученици, с които сте делили най-съкровени моменти в класната стая и във времето, свободно от занятия. Продължавайте да усвоявате по убедителен начин уроците на живота, за да намерите в него най-точното място за себе си.
На добър час!
ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ
областен управител на област Силистра,
м. май 2023 г.