Съпричастност от Областна администрация Силистра към научни и културни събития в Крайдунавска Добруджа

28/4/2023
На 28 април от 17 часа в концертната зала на СУ „Н. Й. Вапцаров“, Силистра ще се открие националния кръг на шестнадесетата олимпиада по гражданско образование. За да достигнат до националния кръг учениците първо трябва да преминат през училищен и през областен кръг, на които проектите им да бъдат оценени с поне 75 точки от 100. Изпратените за националния кръг проекти отново се оценяват от национално жури и се допускат до участие в националния кръг първите 20 проекта по точки. В националният кръг ще участват 83 ученици от 42 училища, 23 населени места от 20 области. 
 
Олимпиадата се провежда в 4 възрастови групи – начален, прогимназиален етап, първи и втори гимназиален. На 29 април учениците ще представят с публична защита свои проекти в рамките на 10 мин. и 5 мин. отговарят на въпроси на националната комисия. Проектите следва да отговарят на следните изисквания: обем - 12 страници; свързани с учебното съдържание по гражданско образование и компетентностите, които се изискват от Наредбата № 13 за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; да не са представяни в предходна година или на други състезания; да са изцяло или частично осъществени. Проектите може да са екипни, но се представят само от един представител на екипа. Преди защитата учениците от 8 до 12 клас ще имат и писмена част като писмено обосновават своята гражданска позиция по един от два зададени казус. Изборът на Силистра за домакин не е случаен, а се дължи на традиционно силното участие и представяне на нашите ученици досега.
 
През 2023 г. за националния кръг са допуснати 6 проекта от Силистра: на Никола Красимиров Куртев от ОУ "Иван Вазов", 4. клас, преподавател Маргарита Савова; Кристалина Георгиева Петкова от ОУ "Иван Вазов", 6. Клас, преподавател Иванка Желязкова; Блага Мартинова Димова Силистра от ОУ "От. Паисий", 5. Клас, преподавател Венеция Стоянова; Цвети Светлозарова Симеонова от СУ "Никола Й. Вапцаров", 10 клас, преподавател Грета Вълчева; Вяра Теодорова Тодорова от ОУ "От. Паисий", 5. Клас, преподавател Венеция Стоянова; Катина Ивайлова Иванова от ОУ „От. Паисий“, 3. Клас, преподавател София Добрева.
 
В Силистра започна двудневен колоквиум на тема „Регионалните изследвания – нови методи и перспективи за създаване на музейни проекти". Част от него е представянето от страна на чл.-кор. проф. дин Иван Русев от ИУ-Варна/БАН на монографията на директора на РИМ Силистра доц. д-р Николай Тодоров, която е на тема: „Овчарската аристокрация. Икономиката на Котел и Добруджа през 30-40-те години на XIX в.“. До участниците и в двете научни събития областният управител инж. Николай Неделчев отправи специални поздравителни адреси с тематични пожелания.
 
По подобен начин от името на държавната власт се проявява отношение и към предстоящия 13-и Събор на хоровете от крайдунавските страни в Силистра (30 април 2023 г.) с участието на 9 формации от 8 града на България, както и от съседна Румъния (Кълъраш и Черна вода). Проявата е част от националната инициатива "България пее" на Български хоров съюз.