Поздравление за 1 май

28/4/2023
 
ДО
ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
Уважаеми дами и господа, поздравявам Ви от името на държавната власт с празника на труда и на международната работническа солидарност! В днешно време, когато предизвикателствата пред хората са от най-разнообразен характер, все по малко се казва, този ден е своеобразен фестивал на световното работническо движение в чест на борбите му за социална справедливост. През годините „1 май“ има различни измерения и послания, но винаги в основата му е правото на труд и справедливо заплащане на добре изпълнени задължения на работното място.
Честит празник!
 
ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ
областен управител на област Силистра,