Поздравление за Рамазан байрам

21/4/2023
 
ДО
МЮСЮЛМАНИТЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
Поздравявам Ви от името на държавната власт, която представлявам в област Силистра като областен управител, с големия празник Рамазан байрам. Той е поредна възможност мохамеданите от цял свят да изпитат себе си според заветите на свещената си книга. В същото време е и повод всеки да намери най-краткия път към Всевишния, към себе си и към другите свои едноверци, за да почувства силата на вярата. Сигурен съм, че посветените в нея ще спазят характерните за празника добро поведение и проява на благотворителност, както и грижа към ближния.
Честит Рамазан байрам!
ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ
областен управител на област Силистра,
м. април 2023 г.