Работна среща в Областна администрация във връзка с предстоящите на 2 април парламентарни избори

21/3/2023
Работна среща по повод предстоящите на 2 април 2023 г. извънредни избори за формиране на състава на 49-ия парламент на Република България бе проведена в заседателната зала на Областна администрация Силистра. Тя предшества предвидените за тази неделя – 26 март, от 10 ч., обучения по общинина на ръководствата на всички 221 СИК, в 47 от които ще се гласува само на хартиен носител. Общините осигуряват за визуализация мултимедийни устройства. Препоръката е участниците в обученията да са запознати предварително с методиката, за да се постави ударение само на най-важните моменти. В някои от общините – Силистра, Тутракан, Главиница, обученията ще бъдат извършени от представители на „Информационно обслужване“.
 
Срещата бе по покана на областния управител инж. Николай Неделчев и премина с негово участие и на заместник-областния управител Димитър Тодоров. Сред участниците бяха представители на различни институции и на всички общини от област Силистра, както и част от ръководството на РИК за 20-и МИР Силистра в лицето на Марияна Чобанова – председател, и Илхан Ахмед – секретар.
 
Най-рано утре – 22 март, РИК ще вземе решение за оперативния план, съдържащ и обобщение на методиката за провеждане на изборите. Предварително е известно, че във всяка секция ще има по три комплекта от указанията – по един за председателя, неговия заместник и за секретаря. На 24 март в РИК Силистра се очаква да пристигнат материалите, а бюлетините и машините – на по-късен етап.
 
Стана ясно, че във всички подвижни секции, както също в МБАЛ по места, в старческите домове и в секциите в селата Главан, Майор Ценович, Поп Кралево и Сърпово (всички те в община Силистра) не е предвидено видео наблюдение при броене на гласовете в бюлетините. На всички останали ще бъдат раздадени комплекти, включващи телефон, стик и по две указания за тестове в деня за размисъл и за самото наблюдение в изборния ден.
 
Специално за това предстои в определена секция на сайта на ЦИК видео клип да обясни как трябва да се случи всичко според указанията. Предвидено е да се работи с три мобилни оператора, като разпределението е съобразно с покритието по места. Там, където евентуално няма сигнал, ще бъдат правени видео записи. В това отношение областният управител Неделчев препоръча общините да се допитат до кметовете и до кметските наместници, за да получат информация по въпроса.
 
От името на МВР бе уведомлението, че се очаква да бъдат потвърдени или актуализирани маршрутите за доставка на машините, а от „Пожарна безопасност и защита на населението“, че вече са проверени половината от секциите и не са установени проблеми. Препоръката на РЗИ е съобразена с факта, че областта се намира на т.нар. „опашка на грипните и на другите форми на респираторни заболявания“, поради което се предлага проветрение в секциите. Както и да са налични дезинфектанти, определен брой маски и ръкавици за използване при необходимост от страна на членовете на СИК и на избиратели.
 
Според представителя на „ЕНЕРГО-ПРО“, освен дежурните аварийни групи в деня на изборите ще бъде на разположение и звено на 12-часов режим на работа. Ще действат и телефони – националният и местните, за които има информация на сайта на дружеството, готови да приемат сигнали за евентуални повреди. Без сигнал за евентуален проблем не се предвижда обиколка по секциите за проверка на нередности с електроснабдяването.