В Областна администрация бяха обсъдени социалните услуги по общини - предложения за Националната карта на социалните услуги

10/3/2023
За втори път в Областна администрация Силистра представители на общините от областта и от други институции обсъдиха съдържанието на частта на общините от област Силистра в Национална карта на социалните услуги. Тя е приемана до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България. Така става ясно кои социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, от гледна точка на финансирането, могат да стават част от картата на национално ниво.
 
На 29 март е третото заседание (в неприсъствена форма), след като е завършило и публичното обсъждане по места, започнало в средата на м. февруари. Според РДСП, на сайтовете на общините (засега без Алфатар) са публикувани материали по темата (по правило трябва да ги има заедно указанията и предложението).
С уговорката, че по указанията от Агенция за социално подпомагане (АСП) са примерни и насочващи, а не задължителни. В същото време предложенията на общините са съгласно потребностите на техните граждани, изготвени до 3 април. Разглеждането на анализите и на предложенията ще става в АСП.
 
Направено е предложения за общо споразумение между общините за това, че услугите на областно ниво ще се ползват от потребители от всички общини на територията на областта. В картата ще влязат планираните в общините социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво.