В Габрово започва работа Регионален център за социална и солидарна икономика

2/3/2023
В Габрово министерството на труда и социалната политика проведе днес информационна среща относно създаване на Регионален център на социалната и солидарната икономика, в която участваха вицепремиерът Атанас Пеканов, заместник-министърът на МТСП Надя Клисурска и експерти по проекта „Развитие на социалната икономика“. В събитието, част от което от името на област Силистра станаха областният управител инж. Николай Неделчев и заместник-областният управител Димитър Тодоров, са се включили представители на всички заинтересовани страни от Северен централен район, включващ и административна област Силистра.
 
През 2022 г. град Габрово бе избран от МТСП за един от шестте регионални центрове (фокус точки) в страната, които ще развиват регионалния капацитет на модернизацията на предприятията от социалната и солидарната икономика. Дейността на регионалните центрове ще покрива териториално регионите по NUTS-2 и е част от въпросния проект, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост. Събитието бе по инициатива на областния управител на Габрово Кристина Сидорова.
 
В края на срещата стана ясно, че в Габрово ще бъде офисът на Регионален център на социалната и солидарна икономика, обединяващ регистрирани в МТСП социални предприятия, като е планирано той да да започне работа в началото на месец април т.г.  Според публикация в БТА, вицепремиерът Атанас Пеканов заявява на срещата: „Радвам се, че мога да бъда част от тази среща. Целта на проекта е развитието на социалната ни икономика. Най-важните идеи от европейските проекти са тези от социалната сфера и това е безспорно. Благодарен съм на МТСП за отличното взаимодействие и работата им като отличници по отношение на европейските програми. Градът домакин Габрово е от тези градове, които се справят най-добре при работата с европейски проекти“.
 
Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посочва, че темите за социалната и солидарна икономика не са добре развити до момента и трябва да се работи в посока по-видими социални предприятия, развиващи своя капацитет с повишена квалификация на хората, които работят в тях.