От Областна администрация Силистра започна серията от работни срещи на Камара на строителите - Силистра

1/2/2023
Областният управител на област Силистра Николай Неделчев проведе работна среща с представители на силистренската структура на Камара на строителите в България, представена от нейния председател Ивелин Лозев, преминала с участието на Цанка Атанасова и Георги Спасов от името на 43 фирми, членуващи в Камарата, от общо 46 на територията на област Силистра, които са в задължителния национален регистър.
 
От 20 февруари до края на м. март т.г. ще бъдат проведени подобни срещи във всяка една от общините в област Силистра с представляващите местната изпълнителна власт. Камарата на строителите и областният управител се уточниха, че по възможност в периода април – май т.г. ще проведат заедно мащабен форум, какъвто в Силистра не е имало повече от 20 години. На него ще си дадат среща всички заинтересовани институции, както и бизнесът, в името на бъдещи съвместни действия при извеждане до конкретни резултати на различни приоритети и намерения.
 
Идеята на срещите в общините и на последващата е да бъдат обсъдени теми, свързани с изпълнение на Плана за възстановяване и развитие, по линия на който към министерството на иновациите вече има отворена мярка за енергийна ефективност. Областният управител уведоми представителите на Камарата, че Областна администрация Силистра също ще кандидатства с проект по нея.  
 
С подобни възможности разполагат и общините в областта, включително след като стана ясно, че са ясни предвидените до края на годината държавни средства за капиталови разходи (общо 8,5 млн. лева в 7-те общини от областта). Право всяка община има да ползва към тях и собствени приходи, за да осъществи проекти, включително в партньорство с други институционални субекти.
 
Камарата на строителите е сред браншовите организации в област Силистра, участващи активно в Областния съвет за заетост, както и във всички моменти при подготовката и утвърждаването на становище на областно ниво на план приема на ученици. Активността им е обусловена и от настояването им да се обръща достатъчно внимание на професионалното образование и в частност в сферата на строителството, за да се подготвят кадри – строители, техници, дизайнери, архитекти и др.
 
От името на своите колеги инж. Лозев връчи на областния управител един уникален труд с автор Стоян Райчевски, наречен „Строителният гений на българите през вековете“. В него Силистра присъства най-малкото с разказ за изграждането на крепостта „Меджиди табия“, който е един от акцентите в книгата с близо 500 страници и богата илюстративност към тях.