В Силистра бе открит Регионален център за консултиране по правни въпроси

16/1/2023
В Силистра бе открит офис на 16-ия в страната Регионален център за консултиране с цел оказване на безплатна правна помощ на определени категории граждани, съгласно Закона за правната помощ, който ще работи със съдействието на Национално бюро за правна помощ с председател Наталия Илиева. Инициативата за създаване на Центъра е на Адвокатска колегия с председател Димчо Кьосев, а помещението на втория етаж на ул. „Добруджа“ 22А е предоставено безвъзмездно за 10 години с решение на Общински съвет Силистра.
 
В церемонията при откриването на новата социална придобивка участваха министърът на правосъдието Крум Зарков, народният представител Стоян Георгиев, областният управител инж. Николай Неделчев и заместник-областният управител Димитър Тодоров, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, председателите на Окръжен, Районен и Административен съд, както и ръководителите на регионалната дирекция и на общинската служба за социално подпомагане. В предварителен план поздрав от името на своите колеги общински съветници към адвокатската колегия поднесе и д-р Мария Димитрова като председател на Общински съвет Силистра.
 
До момента 12 адвокати от над общо сто в местната колегия са заявили своето желание да участват в консултациите на граждани, което ще става по график и по предварителна заявка на граждани. Допуска ес възможността мобилни екипи от адвокати да пътуват за консултации на места, като МВР, болници, социални заведения и др. В рамките на откриването на Регионалния център бе развита и темата за ролята на комуникационен механизъм за защита на същата категория граждани, осигуряващ бърза реакция и взаимодействие между институциите.
 
В момента в страната три регионални центъра – във Варна, Велико Търново и Стара Загора, работещи по проект, финансиран от Норвежки фонд, благодарение на който до м. декември миналата година правна помощ е оказа на 200 лица, като в полза на 16 от тях са завършени съдебни производства. От 2011 г. в Силистра към Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в рамките на проекти със средства по линия на делегираната държавна дейност за различни периоди от време е действал Център за консултиране на лица, пострадали от домашно насилие, включително с участието на юрист.