Областна администрация Силистра получи официално етикета „Ефективен CAF потребител“

28/11/2022
В края на миналата седмвица (25.11.2022 г.) в град София Институтът по публична администрация проведе конференция за популяризиране на модела CAF в администрацията. Част от събитието беше и официалната церемония по връчване на етикета „Ефективен CAF потребител“ по проект „Въвеждане на обща рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, в който Областна администрация Силистра е една от отличените администрации от цялата страна.
 
Областният управител на област Силистра инж. Николай Неделчев получи етикета „Ефективен CAF потребител“ от Павел Иванов – изпълнителен директор на Института по публична администрация. От своя страна инж. Неделчев му връчи свой „Благодарствен адрес“. В него от името на екипа на областната администрация към институцията „Областен управител на област Силистра“ се изразява искрена благодарност на ИПА.
 
В адреса е отразено признанието за усилията, положени от служителите и ръководството в процеса по прилагане на модела CAF, както и  за професионализма, съдействието, подкрепата и разбирането от страна на експертите от Национален CAF ресурсен център. Отбелязва се, че полученото внимание е силна мотивация за екипа да продължи да работи в посока на непрекъснатото развитие и усъвършенстване на работата в Областна администрация в Силистра.
 
През 2015 г. ИПА издаде ръководство с насоки за подкрепа на работещите в публичните администрации в ежедневната им работа по предоставяне на качествени услуги. Хиляди организации в цяла Европа вече са започнали тяхното „пътуване към съвършенство“ с модела CAF, който е на основата на цикъла на непрекъснато усъвършенстване „планирай – направи – провери – действай“, доказвайки, че той работи успешно. 
 
CAF е особено подходящ инструмент за подобряване на управлението и работата на българските държавни организации. Той е инструмент за управление на качеството, специално създаден за нуждите на публичната администрация от самия публичен сектор. Общ и достъпен, безплатен и лесен е за прилагане от самата публична  администрация, тъй като няма необходимост от специални финансови ресурси за неговото внедряване и поддържане. На практика става дума за цялостен инструмент, обхващащ и анализиращ различните аспекти на организационното изпълнение и допринася за постигането на „добро управление” в публичната администрация.