В Силистра започна тридневен национален форум за специалисти от центрове за приобщаващо образование

17/11/2022
С участието на специалисти от цялата страна в Силистра започна тридневен първи по рода си национален форум „Нашето участие в приобщаването – успехът в действие“, който е инициатива на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Силистра с директор Недка Русева. В предишни години той е предшестван от подобни професионални срещи на общинско и на областно ниво, за да привлече работещи в системата на тази част от образователния процес и от други райони на страната.
 
До участниците областният управител инж. Николай Неделчев отправи свой поздравителен адрес, в който се казва: „Поздравявам Ви с възможността да обсъдите теми, въпроси и проблеми, които са част от всекидневната работа с деца със специални образователни потребности. В непосредствен план общуването между колеги винаги е най-ценно, полезно и прагматично. Желая Ви отлична атмосфера по време на форума и приятно пребиваване в древна Силистра“.
 
От името на Общински съвет Силистра д-р Мария Стойчева като негов председател също отправи послания до участниците във форума, изразявайки възхищение от усилията, полагани от специалистите в работата им с децата и родителите, подчертавайки, че най-важното е взаимното търпение. В своето слово от името на община Силистра кметът д-р Юлиян Найденов благодари за отдадеността на различните специалисти към децата, които имат необходимост от тях, защото тяхното обучение, изграждане и адаптиране е труден процес.
 
Според д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН в Силистра, приобщаващото образование има много лица и форми, и законът се изпълнява така, както е замислен, споделяйки и гордостта си от всеотдайната работа на специалистите – педагози, психолози, логопеди, сензорни анализатори др. На форума МОН е представлявано от Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, която поздрави присъстващите от името на директора на дирекцията Грета Ганчева с акцент върху необходимостта да си взаимодействат училищата, специализираните звена и семействата, за да бъдат едно цяло в работата с цел постигане на добри резултати.
 
В своето встъпително приветствие директорката на РЦПППО – Силистра Недка Русева отбеляза, че изпълнява своя мечта – провеждането на първия специализиран форум на национално ниво. С аргумента, че децата, с които се работи в подобни центрове, са фантастични и със смели сърца, и на тях може да им се помогне с любов и духовна сила, защото до успеха се достига с вяра, знание, опит, въображение и постоянство. От името на домакините музикалните поздрави бяха от Емили Джамбазова от ВС „ДО РЕ МИ“ Силистра и от Илонка Калчева от Център за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“ в град Тутракан.
 
В работата на националния форум, който продължава до 18 ноември, заедно с представители на регионални центрове за работа с деца със специални образователни потребности участват хабилитирани лица от университети от София и Варна, някои от които ще се включат задочно в дискусиите. В програмата е предвидена и работа по групи с идеята в края на събитието да бъдат изведени изводи и теми, по които да бъдат съставени конкретни предложения в практичен план за подобряване на работата, както и за евентуални промени в законодателството, първите примери от който са актуални от 2010 г. насам.