В село Ламбриново местното читалище организира изложба - добруджанска трапеза

7/11/2022
В село Полковник Ламбриново бе проведена поредната изложба „Пъстра добруджанска трапеза“, която като проява на местното едноименно народно читалище е част от Областен културен календар и е една от посветените на плодородието в Добруджа. Чрез тази уникална форма на изява, подкрепена от община Силистра в края на земеделския сезон, както и по повод празника на читалището, местните самодейци се представиха с традиционни гозби, приготвяйки трапеза, за да посрещнат отбрани гости. Областният управител инж. Николай Неделчев спази традицията на своите предшественици да уважи с поздравителен адрес участниците в изложбата, за да получат внимание от държавната власт. Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и д-р Мария Димитрова от името на ОбС Силистра като негов председател участваха в събитието, поднасяйки поздрави на организаторите. Специално уважение бе отделено и от Областна администрация Силистра на домакина на изложбата – Николинка Горанова – председател на читалището, по повод нейния рожден ден.