Заседание на Областен кризисен щаб за област Силистра

2/11/2022

В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областен щаб за изпълнение на Областен план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб, наричан в публичното пространство за кратко „Областен кризисен щаб“. То бе водено от областния управител инж. Николай Неделчев с участието на заместник-областния управител Димитър Тодоров. В работата на щаба се включиха ръководители на регионални звена към различни министерства, както и представители на 3 от общините в областта: Силистра, Тутракан и Главиница. Обсъдена бе подготовката на институциите, хората, техниката и сградния фонд за зимния период.

Пред присъстващите областният управител заяви: „Ще бъда много настоятелен към всички, които имат отношение към работата по изпълнение на Областния план, и ще съдействам по всяко време според правомощията си на представител на държавната власт се цел навременна комуникация. Споделяйте с нас всякакви проблеми, за да бъда взети навременни решения за тяхното разрешаване“. Той даде думата на участниците в заседанието от ОПУ, ОДМВР (ресор „Пътна полиция“), РСПБЗН, РЗИ, РУО на МОН, ЦСМП, „ВиК“, „ЕНЕРГО-ПРО“ и др., както и на общините, за да добавят конкретика към вече представените доклади, достигнали до вниманието на областния управител и неговия екип.
 
В обобщен вид най-важната информация:
 • в областта се разполага с 2 специализирани машини – МТЛБ, които да бъдат ползвани в екстремни ситуации;
 • налични са 10 високо скоростни автомобили по линия на МВР;
 • в действие е заповед за движение по пътищата в зимния сезон – предстои да стане факт и детайлизираният план;
 • от 1 ноември е започнала превантивна акция „Зима“ за проверка на оборудването на автомобилите със зимни гуми;
 • предстои актуален списък с бъдещи родилки да бъде пратен до общините;
 • наличен е оперативен план в Областно пътно управление, които предстои да бъде утвърден от АПИ, като междувременно на определени критични места е премахната растителност, пречеща на видимостта по пътищата;
 • в момента се слагат пътни знаци и е обявена обществена поръчка за поставяне на еластични огради срещу снегонавяване;
 • притеснение бе изразено по повод неяснотата кога ще бъде направена пътната маркировка по вече пратен в АПИ доклад от страна на ОПУ, с очакване тази седмица да има раздвижване по темата;
 • направени са просеки в обрасли терени за преминаване на екипите за евентуални случаи за възстановяване на електроснабдяване;
 • в ход е зареждането на генераторите на „В и К“, където екипите и техниката също са оборудвани;
 • повечето от училищата в областта вече са заредили горива и имат готовност при невъзможност учениците да достигнат да училищата учебният процес да продължи „онлайн“;
 • в кметствата по населени места имат готовност да приемат граждани, закъсали по пътищата;
 • в Областният съвет на БЧК е наличен резерв от 43 комплекта спално бельо и др.  необходими неща за помощ на бедстващи;
 • на базата на опит от предишни години общинските администрации сключват договорите по различни въпроси, свързани с проблеми в зимния период, включително почистване на пътища и снегопочистване в населените места.