Европейска нощ на учените - най-новото събитие в Силистренска област

14/10/2022
На 14 октомври 2022 г. в град Силистра бе проведена за пръв път „Европейска нощ на учените“. Проявата е на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – град Русе чрез Филиал Силистра, в който се обучават над 300 студенти в две направления: педагогическо и инженерно. В нея участваха представители на Факултет по мениджмънт и развитие на селските райони град Кълъраш към Университет за агронауки и ветеринарна медицина в град Букурещ, ученици от – обучаеми в клубове в ОДК и в ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра, както и от Регионален исторически музей Силистра. 
 
Като директор на Филиала доц. д-р Румяна Лебедова откри програмата, акцентирайки върху възможностите, които дава т.нар. „Трансграничен STEM-панаир на идеи“, в случая включващи презентации на теми, свързани с туризъм, екология, селско стопанство и др. Представена бе фотографска изложба от трима университетски преподаватели: доц. д-р Румяна Лебедова, д-р инж. Диана Бебенова-Николова и гл. ас. д-р Милен Сапунджиев. 
 
„Поставяйки научните търсения във фокуса на вниманието, това публично събитие ще допринесе и за по-стабилно трансгранично сътрудничество в изследователската работа, образованието и интеграцията на трансграничните общности“, каза д-р Лебедова. Към нея и участниците във форума своите поздравления поднесоха Димитър Тодоров – заместник-областен управител на област Силистра, и д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра.
 
В навечерието на проявата на академичните среди бе публикуван в Ютуб и близо 30-минутен филма за Природен парк „Сребърна“ край Силистра, дело на екип на филиала. Гостите от Кълъраш представиха макети на свои идеи и разработки в различни направления.
 
Според справка, в момента в област Силистра живеят и работят 31 специалисти в различни области, включително на пенсионна възраст, които са защитили ОНС „доктор“ (образователна и научна“), присъждана от висши училища (университети, висши академии и др.), понякога и от научно-изследователски организации. Четирима от тях са достигнали и до по-висшата степен „доктор на науките“. 
 
Общо 18 са представители на хуманитарната, както и на образователната сфери (примерно Филиал Силистра – педагогическо и инженерно направления). Действащи в Регионален исторически музей са четирима учени. За трима се знае, че са в направления култура и теология, колкото са и защитилите докторантури в специалности в селско-стопанската икономика и животновъдството. Двама са в медицинските среди.
 
В настоящия момент 5-ма силистренци се обучават в докторантски програми, като трима от тях са към Филиал Силистра, останалите двама в други ВУЗ. В момента в област Силистра няма създадено научно дружество по никоя една тема от широкия диапазон на науките.