Двудневна кръгла маса в Силистра на РИОСВ Русе с акцент дейности в езерото „Сребърна“

14/10/2022
 
На 13 и 14 октомври в Силистра бе проведена „Кръгла маса“ на тема „Обсъждане на възможни методи за намаляване на биогените във влажните зони – възможни решения, добри практики, иновационни подходи, световен опит и др., необходими за последващото изпълнение на основните дейности по проекта“. Тя е планирана в програмата на проекта „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Природен резерват „Сребърна“ край Силистра“.
 
РИОСВ-Русе с директор инж. Цонка Христова е организатор на кръглата маса, в която бяха детайлно заявени дейности в 9 направления, от които повечето са изпълнени. До края на срока за финализиране на проекта, а той е през м. декември 2023 г., предстои довършване на западния канал към езерото откъм р. Дунав, косене на тръстика със специално закупената от Швеция  „амфибия“, провеждане на две работни посещения в чужбина, мониторинг и др.
 
Проектът е финансиран с малко повече от 8,5 млн. лева от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В първия ден на форума участва заместник-областният управител Димитър Тодоров, както и кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, а заедно с областния управител инж. Николай Неделчев представителите на държавната власт се включиха в демонстрационни практики на терен в резервата, които бяха в рамките на втория ден от проявата.
 
Там те се срещнаха с ръководството на проекта и с изпълнители на някои от дейностите му, включително за представяне на нова машина, закупена по проекта, с която за пръв път от три десетилетия ще бъде косена тръстиката както покрай, така и вътре в езерото. Част от този важен за проекта момент станаха и представители от Русе (ОбС и община), където има необходимост от ползване на същата техника за почистване на езерото в село Николово (там догодина предстои спортно състезание).
 
За най-известните обитатели на резервата – къдроглавите пеликани (те са сред 220 вида птици, гнездящи тук) са изградени 5 нови дървени платформи (2 ниски и 3 двойни с „тераси“ за кацане на птиците), както и дървена ограда. До момента „действащи“ са били само 3 платформи. Всички те – стари и нови, са подвижни и са разположени по т.нар. кочки – на практика това са малки острови, движещи се из водното огледало на езерото. На 9 нови „точки“ с местообитания на птици ще бъде осигурено наблюдение. Всички нововъведения целят осигуряване на възможност за безпрепятствено размножаване на пеликаните.
 
В ход от началото на проекта и общо за 4 години е зарибяването с хиляди екземпляри  риби, като по препоръка от специалистите се ползват по-едри екземпляри. Преди два месеца е направено изследване, което е показало, че макар и при ниски води в езерото има много добър рибен запас от 18 вида риба, от които два са от списъка на „застрашените“. Този месец предстои ново „преброяване“.
 
Направило е впечатление при летния оглед, че нароилите се през последните години „гости“ в лицето на розовите пеликани, изяждат „възрастните“ риби. За разлика от тях къдроглавите те се хранят с млада риба, която обаче  предимно не е от езерото, а е от р. Дунав и от други блата в съседна Румъния. Озадачаващо е, че в езерото няма шарани, но се въдят два вида риба (американски сом и китайски поспалан), които се хранят с малки по размер от другите видове.