Поздравление за Ден на българската община

11/10/2022
 
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, ОБЩИНИ И КМЕТСТВА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Поздравявам Ви с 12 октомври – Ден на българската община! Изминаха 140 години, откакто в България е приет Закон за общините и градското управление. С него са регламентирани устройството и дейността на местни органи на държавна власт – общински съвети и кметове на населени места. Този закон е естествено продължение на идеята, заложена в Търновската конституция от 1879 г., за установяване и разгръщане на местно самоуправление в самостоятелна българска държава, отново станала част от политическата карта на света.
 
Честит празник!
 
ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ
областен управител на област Силистра
м. октомври 2022 г.