ОДК Силистра откри новата учебно-творческа година

4/10/2022
В сградата на бившия Младежки дом в обновената зрителна зала Обединен детски комплекс Силистра с директор Гинка Вандева откри новата учебно-творческа 2022-2023 година. Според статистиката: над 1 000 заявления за участие в 103 учебни групи има в извънучилищната институция, като подобна на нея в област Силистра действа също в Тутракан – Общински център за извънучилищни дейности.
Областният управител на област Силистра инж. Николай Неделчев отправи поздравление до участниците в програмата. Кметът на общината д-р Юлиян Найденов и представител на РУО на МОН в лицето на Снежана Пенева – старши експерт по природни науки, също приветстваха децата, преподавателите в различните хуманитарни, научни и спортни направления, както и техните родители, включили се в тържеството.
Представители на ОДК Силистра представят областта в разнообразни по съдържание прояви, конкурси, форуми и други форми на демонстрация на наученото от специалистите, които са част от педагогическия състав на Комплекса.